საინტერესო ფაქტები პირამიდების შესახებ


– პირამიდა, ზუსტად მხარეებისკენ (აღმოსავლეთი, დასავლეთი, სამხრეთი, ჩრდილოეთი) არის მიმართული.

– მერიდიანი, რომელიც გიზას შორის გადის, წყლებს და კონტინენტებს, ზუსტად ორ თანაბარ ნაწილად ყოფს.

– მშენებლობისას ჩატარებულია გათვლები, რომლის მეშვეობითაც, მთელი არელის თვალით გაზომვა არის შესაძლებელი, რაც ნაპოლეონის თანმხლებმა მეცნიერმაც დაადასტურა.

– გიზას სამი პირამიდა, ერთმანეთში, პითაგორას სამკუთხედის მიხედვით არის გათვლილი და მათი გვერდები ერთმანეთთან 3:4:5 შეფარდებით დგას.

– მანძილი პირამიდიდან დედამიწის ცენტრამდე ზუსტად შეესაბამება მანძილს ჩრდილოეთ პოლუსამდე, რომელიც ასევე შეესაბამება მანძილს დედამიწის ცენტრიდან ჩრდილოეთ პოლუსამდე.

– პირამიდის გვერდის (230,37 მეტრი) ნამრავლი ორზე, გაყოფილი პირამიდის თავდაპირველ სიმაღლეზე (146,64 მეტრი) იძლევა 3,14, რიცხვს რომელსაც ეწოდება π.

– პირამიდის ოთხივე გვერდის ფართობი, მისი სიმაღლის კვადრატს უდრის.

– გიზას სამი პირამიდა, ზუსტად ემთხვევა ორიონის თანავარსკვლავედს…(შეგვიძლია ავიღოთ ორივე სურათი და ერთმანეთს დავადოთ)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: